Ukoliko u Vašem klima uređaju nedostaje veća količina rashladnog medijuma (freona), tj. više od 20% od ukupne propisane količine, usluga punjenja sistema će se dodatno naplatiti u zavisnosti od unete količine.

- Cena za punjenje klima uređaja freonom R-22: 100gr/900 dinara.

- Cena za punjenje klima uređaja freonom R-410a: 100gr/9.600 dinara.

- Cena za punjenje klima uređaja freonom R-407c: 100gr/9.600 dinara.

Napomena: ukoliko Vaš uređaj koristi rashladni medijum R407c, nije preporučljivo dopunjavati sistem, već ga potpuno isprazniti i vakuumirati, nakon toga dodati potpuno nov rashladni medijum.

U cenu redovnog godišnjeg servisa klima uređaja uračunata je dopuna freona od 200 grama Detaljnije »

POZIV
FPC