•    011/4051.555
 •   064/55.77.665

 

.➥Radno vreme: 09 - 16 h.

 

 

_

klima frigo logo

 • Poslovno ime

  KLIMAFRIGO D.O.O. BEOGRAD
 • Adresa

  Adresa sedišta: Dimitrija Tucovića br.: 47 11120 Beograd - Zvezdara
 • Ostali podaci

  PIB: 109792895

  MB: 21243817

  Tekući račun: 265-1740310001269-26 Raiffeisen bank a.d. Beograd

  Šifra delatnosti: 4322

Podaci za identifikaciju 

POZIV