☏ 🕑 9-20h.

🛴 Redovan servis Klima uređaja od 2.500 din. / Ugradnja Klima uređaja od 9.600 din.

Klima servis Beograd

Ovde navodimo samo neke od najčešćih slučaja zašto:

Klima neće da hladi?

Klima neće da greje?

1. Klima neće da hladi?

hladjenje simbolTo je jedno od najčešćih pitanja korisnika klima uređaja i da li vlasnici mogu sami da otklone kvar. U takvim slučajevima prvo što se mora pogledati su zadate komande na daljinskom upravljaču. Komanda "MODE" je zadavanje rada klima uređaja, ako želite hlađenje tada treba na displeju daljinskog bude "COOL" ili pahuljica snega i temperatura zadata treba da bude niža nego u prostoru gde je unutrašnja jedinica. Da bi bili sigurni, zadajte temperaturu na daljinskom upravljaču na najnižu moguću, od 16°C i sačekajte 5 minuta. Pogledajte spoljnju jedinicu, da li se čuje rad kompresora i rad ventilatora. Ako radi, a klima ne hladi, problem je u nedostatku gasa u sistemu. Sami kvar ne možete otkloniti, već pozovite klima servis.

Često se dešava  da kompresor ne radi, a ventilator spoljnje jedinice radi. Kvar može biti neispravnost startera kompresora ili neispravnost kompresora. Ako ne radi ventilator spoljnje jedinice, a radi kompresor, tada može biti neispravan kondezator-elektronika unutrašnje jedinice ne šalje struju ventilatoru ili neispravan motor ventilatora.

Kada spoljnja jedinica ne pokrene ni posle 5 minuta i kada je temperatura zadata na daljinskom upravljaču niža nego u prostoriji, problem može da bude u elektronici unutrašnje jedinice jer ne šalje struju spoljnoj jedinici. Drugi problem može da bude neispravnost sonde.

Klima neće da greje?

grejanje simbolZa grejanje zadati komandu na daljinskom "HEAT" ili (ikonica u obliku sunca) preko komande "MODE" i zadajte temperaturu  veću nego u prostoriji gde se nalazi unutrašnja jedinica. Da bi bili sigurni zadajte temperaturu na daljinskom na 30°C. Ventilator unutrašnje jedinice u većini slučajajeva neće odmah da počne sa radom, sve dok ne startuje kompresor i ventilator spoljnje jedinice i pritisak u cevima bude veći od 15 bar. Ako ne počinje sa radom ni posle 5 minuta rad kompresora ili ventilatora, isti problem  može biti kao kod hlađenja gde elektronika unutrašnje jedinice ne šalje spoljnjoj jedinici struju ili neispravnost sonde. Da bi klima dobro grejala potrebno je da pritisak u cevima klime bude za gas R-22 od 20 do 25 bar., a za gas R-410A od 30 do 35 bar.

 

REDOVAN SERVIS KLIMA UREĐAJA

Copyright © 2022 Servisiranje i popravka klime uredjaja Beograd. Sva prava zadržana. SiteBuild CANADA
Klima servis Beograd