•    011/4051.555
  •   064/55.77.665

 

.➥Radno vreme: 09 - 16 h.

 

 

_

R-407c je mešavina hidrofluorkarbona, koristi se kao sredstvo za hlađenje. Difluormetan služi da obezbedi toplotni kapacitet, smanjuje zapaljivost pentafluoretana i tetrafluoretanom smanjuje pritisak u sistemu.

Freon R-407c

POZIV