Klima Frigo

Servis Klima i rashladnih uređaja Beograd

 

  •    011/4051.555
  •   064/55.77.665

 

R-407c je mešavina hidrofluorkarbona, koristi se kao sredstvo za hlađenje. Difluormetan služi da obezbedi toplotni kapacitet, smanjuje zapaljivost pentafluoretana i tetrafluoretanom smanjuje pritisak u sistemu.

Freon R-407c

POZIV
FPC