☏ 011/4051-555 ; 064/4101-100 🕑

OBAVEŠTENjE: Zbog velikog opterećenja pozivima nismo u mogućnosti da odgovorimo na svaki poziv, te Vas molimo da zakazivanje servisa vršite isključivo E-zakazivanjem. 🛴 Pripremite klimu za letnju sezonu - Redovan godišnji servis Klima uređaja sa dezinfekcijom i dopunom freona do 100 gr.

Klima Servis

SERVISIRANJE KLIMA UREĐAJA

Klima servis

Uslovi servisiranja i obavljanja defektaže uređaja ili njegovih delova na terenu i u servisu

1. Ukoliko se prilikom izlaska na teren povodom vršenja osnovne defektaže od strane našeg servisera utvrdi da neki sklop/elektronika klima ili rashladnog uređaja mora biti demontiran/a sa uređaja i odnešen/a u servis na detaljnu defektažu ili testiranje, u tom slučaju kupac, odnosno naručilac poslova za tu uslugu plaća avans u stoprocentnom iznosu prema važećem cenovniku.

2. Ukoliko je naručilac saglasan da se demontirani sklop odnese u servis na dalje postupanje, detaljnu defektažu, odmah nakon izvršene defektaže biće obavešten o eventualnim nedostacima i eventualnoj doplati za zamenu delova na sklopu ili elektronici. Ukoliko je odgovor naručioca potvrdan, zamena delova će se obaviti nakon uplate.

3. Ukoliko naručilac odustane od zamene delova ili popravke nakon izvršene detaljne provere i defektaže, demontirani delovi će mu biti vraćeni na adresu kurirskom službom o njegovom trošku.

4. U slučaju da naručilac nakon obavljene osnovne defektaže na terenu ne želi dalje postupanje našeg servisa, plaća iznos od 3.600 dinara na ime obavljene osnovne defektaže i troškova izlaska na teren za sve klima uređaje kapaciteta od 9 do 24.000 btu.

 

Reklamacije

U slučaju Reklamacije, kupac je dužan da istu uputi pismenim/elektronskim putem na mejl koji je naveden u dokumentu koji mu je izdat. 2. Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana. 3. Rešavanje reklamacije nakon odgovora je najkasnije 15 dana. 4. Ukoliko se utvrdi (po izlasku servisera na teren) da je reklamacija neosnovana, podnosilac reklamacije izlazak na teren plaća u visini uogovorenog iznosa za neosnovanu reklamaciju.

 

Redovan servis klima uređaja podrazumeva:

Na nutrašnjoj jedinici:

  • skidanje poklopca unutrašnje jedinice i njegovo pranje (po potrebi)
  • pranje elektrostatičkog filtera mrežice i dezinfikovanje antibakteriološkim sredstvom
  • pranje i odmašćivanje isparivača hemijskim sredstvom za skidanje nečistoća
  • ispiranje kanala dezinfekcionim sredstvom
  • kontrola temperature izduvavanja toplog ili hladnog vazduha iz klima uređaja

Na spoljašnjoj jedinici:

  • vizuelna provera nosača spoljašnje jedinice
  • provera pritiska u sistemu i dopuna freona do 100 gr. (dopuna freona preko 100 gr., posebno se naplaćuje u zavisnosti od vrste i tipa rashladnog gasa.)

*U redovan servis nije uključeno: skidanje i pranje turbine (ventilatora), pranje i produvavanje kompresorom, pranje i čišćenje spoljne jedinice.

 

Mali servis Klima uređaja

Ukoliko postoji potreba, uz redovan godišnji servis klime obavljaju se i dodatni poslovi

1. Rastavilja se unutrašnja jedinica da bi se došlo do ventilatora (turbine) i vrši se njegovo čišćenje pod pritiskom (po ceni od 4.800 do 8.900 din.) u zavisnosti od kapaciteta klima uređaja.
2. zamena baterije daljinskog upravljača i podešavanje tajmera ( 350 din.)
3. merenje napona kompresora (2.500 din.)
4. Dezinfekcija isparivača i turbine vrelom parom 140°C, pod pritiskom 4,5 bara. (3.600 do 4.800 din.) u zavisnosti od kapaciteta klima uređaja.

5. Zamena IGL ventila ili holendera

Copyright © 2021 Servisiranje i popravka klime uredjaja Beograd. Sva prava zadržana. SiteBuild CANADA
Klima servis Beograd