☏ 🕑 9-16 h.

🛴 Redovan servis Klime od 2.500 din. - Veliki servis klima uređaja sa čišćenjem turbine - dubinsko pranje po ceni od 8.600 din.

Klima Servis

SERVISIRANJE KLIMA UREĐAJA

Redovan servis Klima uređaja od 2.500 din

Detaljnije»

e-Zakazivanje servisa klima uređaja


Klima servis

Uslovi servisiranja i obavljanja defektaže uređaja ili njegovih delova na terenu i u servisu

1. Ukoliko se prilikom izlaska na teren povodom vršenja osnovne defektaže od strane našeg servisera utvrdi da neki sklop/elektronika klima ili rashladnog uređaja mora biti demontiran/a sa uređaja i odnešen/a u servis na detaljnu defektažu ili testiranje, u tom slučaju kupac, odnosno naručilac poslova za tu uslugu plaća avans u stoprocentnom iznosu prema važećem cenovniku.

2. Ukoliko je naručilac saglasan da se demontirani sklop odnese u servis na dalje postupanje, detaljnu defektažu, odmah nakon izvršene defektaže biće obavešten o eventualnim nedostacima i eventualnoj doplati za zamenu delova na sklopu ili elektronici. Ukoliko je odgovor naručioca potvrdan, zamena delova će se obaviti nakon uplate.

3. Ukoliko naručilac odustane od zamene delova ili popravke nakon izvršene detaljne provere i defektaže, demontirani delovi će mu biti vraćeni na adresu kurirskom službom o njegovom trošku, a celokupan uplaćeni avans Izvođač zadržava kao naknadu svojih troškova.

4. U slučaju da naručilac nakon obavljene osnovne defektaže na terenu ne želi dalje postupanje servisa, plaća iznos od 5.000 dinara na ime obavljene osnovne defektaže i troškova izlaska na teren za sve klima uređaje kapaciteta od 9 do 24.000 btu.

 

Reklamacije

U slučaju Reklamacije, kupac je dužan da istu uputi pismenim/elektronskim putem, isključivo na e-mail adresu koja je navedena u dokumentu koji mu je izdat, u suprotnom smatraće se da reklamacija nije uložena 2. Rok za odgovor na reklamaciju je 8 dana. 3. Rešavanje reklamacije nakon odgovora je najkasnije 15 dana. 4. Ukoliko se utvrdi (po izlasku servisera na teren) da je reklamacija neosnovana, podnosilac reklamacije izlazak na teren plaća u visini uogovorenog iznosa za neosnovanu reklamaciju. 5. Ukoliko se reklamacija odnosi na curenje freona iz klima uređaja, a da tom prilikom nije izvršena zamena kompletne stare freonske instalacije novom, zamena ventila, potom ispitivanje curenja UV bojom, obzirom da se u toj situaciji ne može znati da li je stara instalacija bila oštećena zbog čega bi moglo doći do ponovnog curenja freona, takva reklamacija će automatski biti odbačena. 6. Kupac je dužan da prilikom slanja reklamacije u mejlu navede broj dokumenta koji mu je izdat, svoje podatke, ime i prezime, adresu, broj telefona i priloži skeniran ili fotografisan dokument, u suprotnom, nepotpuni i netačni zahtevi neće biti uzeti u razmatranje.

Garancija na usluge i ugrađene delove

Garancija od 2 godine na sve nove delove koji eventualno budu ugrađeni u uređaj. Garanciju ne dajemo na punjenje ili dopunu klima uređaja rashladnim gasom ukoliko prilikom punjenja ili dopune sistema nije izvršena zamena kompletne (stare) freonske instalacije novom, zamena ventila, potom ispitivanje curenja UV bojom, obzirom da se u toj situaciji ne može znati da li je stara instalacija bila oštećena zbog čega bi moglo doći do ponovnog curenja freona, te se u tom slučaju u potpunosti odričemo odgovornosti. Takođe, garancija nije važeća usled nestručnog rukovanja, dejstva više sile, kao što je prenapon, udar groma, fizičko oštećenje, ukoliko je neovlašćeno (treće lice) u međuvremenu vršilo popravke ili prepravke na uređaju.

 

Redovan servis klima uređaja podrazumeva:

Na nutrašnjoj jedinici:

  • skidanje poklopca unutrašnje jedinice i njegovo pranje (po potrebi)
  • pranje elektrostatičkog filtera mrežice i dezinfikovanje antibakteriološkim sredstvom
  • pranje i odmašćivanje isparivača hemijskim sredstvom za skidanje nečistoća
  • ispiranje kanala dezinfekcionim sredstvom
  • kontrola temperature izduvavanja toplog ili hladnog vazduha iz klima uređaja

Na spoljašnjoj jedinici:

  • vizuelna provera nosača spoljašnje jedinice
  • provera pritiska u sistemu  (dopuna freona, posebno se naplaćuje u zavisnosti od vrste i tipa rashladnog gasa.)

*U redovan servis nije uključeno: skidanje i pranje turbine (ventilatora), pranje i produvavanje kompresorom, pranje i čišćenje spoljne jedinice.

 

Kupac/Naručilac prilikom e-zakazivanja servisa klima uređaja potvrđuje da je upoznat sa cenovnikom i opštim uslovima, da ih je pročitao, razumeo i u potpunosti se saglasio i prihvatio sve gore navedeno.

Copyright © 2023 Beograd - Servisiranje i popravka klima uređaja. Sva prava zadržana. SiteBuild CANADA
Klima servis Beograd