☏ 011/4051-555; 064/4101-100 🕑 09-21h.

🛴 Redovan godišnji servis Klima uređaja po ceni od 1.500 din. sa dezinfekcijom i dopunom freona do 100 gr.

Klima Servis

SERVISIRANJE KLIMA UREĐAJA

Ugradnja klima uredjaja - Klima servis Beograd

  ugradnja klime

 • Cena: 10.000 dinara (bez instalacionog materijala) Instalacioni materijal (bakarne cevi) po metru: 1.800 din.
 • Ugradnja klima uređaja kapaciteta do 18.000 BtU

  Cena: 14.800 dinara  (bez instalacionog materijala) Instalacioni materijal (bakarne cevi) po metru: 2.200 din.
 • Ugradnja klima uređaja kapaciteta do 24.000 BtU

  Cena: 17.800 dinara (bez instalacionog materijala) Instalacioni materijal (bakarne cevi) po metru: 2.400 din.
 • Šta nije uračunato u cenu ugradnje?!

  Dodatno:

  - Kompletna bakarna (cevna instalacija) za klimu 12 - naplaćuje se od 1.800 din po započetom metru.

  - Kompletna bakarna (cevna instalacija) za klimu 18 - naplaćuje se od 2.200 din po započetom metru.

  - Kompletna bakarna (cevna instalacija) za klimu 24 - naplaćuje se od 2.400 din po započetom metru.

 • Da li se vrši overa garantnog lista nakon ugradnje?

  Ukoliko ste od Vašeg prodavca uz kupljeni proizvod dobili garantni list, naš montažer će isti overiti nakon ugradnje uređaja posle čega stičete pravo na ostvarenje garancije u slučaju kvara.

  *Ukoliko ste uređaj kupili od nas, odmah nakon isporuke biće Vam uručen overen garantni list sa garantnim rokom od 2 ili 3 godine (zavisno od proizvođača).

  *Garancija se može produžavati i do 5 godina uz obavezan godišnji servis prilikom koga se proverava kompletna ispravnost uređaja, te se vrši overa garantnog lista u odeljku za kupone.

Napomena:

Proizvođači inverterskih klima uređaja, propisali su da se prilikom ugradnje istih mora postaviti minimalno 3 metra instalacije, u suprotnom, ako dođe do bilo kakvog kvara na uređaju, gubi se pravo na garanciju.

 

(Cenovnik se primenjuje od: 20.04.2021 godine)

Copyright © 2021 Servis klima uredjaja Beograd. Sva prava zadržana. SiteBuild CANADA
Klima servis Beograd