•    011/4051.555
 •   064/55.77.665

 

.➥Radno vreme: 09 - 20 h.

 

 

_

  Ugradnja Klima uredjaja Beograd

 • Ugradnja klima uređaja kapaciteta do 12.000 BtU

  Cena: 8.600 dinara (u cenu je uračunata kompletna instalacija do 2 metra dužna)
 • Ugradnja klima uređaja kapaciteta do 18.000 BtU

  Cena: 12.800 dinara  (u cenu je uračunata kompletna instalacija do 2 dužna metra)
 • Ugradnja klima uređaja kapaciteta do 24.000 BtU

  Cena: 14.900 dinara (u cenu je uračunata kompletna instalacija do 2 dužna metra)
 • Šta je uračunato u cenu ugradnje?!

  U cenu ugradnje klima uređaja za navedene kapacitete ('9, '12, '18 i '24 Btu) uračunato je sledeće:

  - Kompletna bakarna (cevna instalacija). do 2 dužna metra.

  - Kompletan elektro materijal ( el. kabl 5x1.5 pun presek). do 2 dužna metra.

  - Kompletan izolacioni materijal (klimaflex) za izolaciju bakarnih cevi. do 2 dužna metra.

  - Kondenz crevo za odvod kondenzata iz unutrašnje jedinice uređaja. do 1 dužnog metra. (svaki naredni metar = 250,00 dinara)

 • Šta se dodatno naplaćuje?

  Dodatno se naplaćuje sav instalacioni materijal čija dužina prelazi 2 metra po sledećim cenama:

  - Dodatna instalacija za montažu po svakom započetom dužnom metru za 9 i 12000 BtU - 1.400 dinara

  - Dodatna instalacija za montažu po svakom započetom dužnom metru za 18000 BtU - 1.900 dinara

  - Dodatna instalacija za montažu po svakom započetom dužnom metru za 24000 BtU - 2.600 dinara

  - Nosači spoljne jedinice klima uređaja inox (sa atestom) - 1.800 dinara

  - Nosači standard (sa atestom) - 950 dinara

 • Kada se ostvaruje popust od 10% na ovu uslugu?

  Popust na ugradnju klima uređaja možete ostvariti ukoliko imate 5 ili više uređaja koje treba montirati na istoj lokaciji.
 • Da li se vrši overa garantnog lista nakon ugradnje?

  Ukoliko ste od Vašeg prodavca uz kupljeni proizvod dobili garantni list, naš montažer će isti overiti nakon ugradnje uređaja posle čega stičete pravo na ostvarenje garancije u slučaju kvara.

  *Ukoliko ste uređaj kupili od nas, odmah nakon isporuke biće Vam uručen overen garantni list sa garantnim rokom od 2 ili 3 godine (zavisno od proizvođača).

  *Garancija se može produžavati i do 7 godina uz obavezan godišnji servis prilikom koga se proverava kompletna ispravnost uređaja, te se vrši overa garantnog lista u odeljku za kupone.

 

(Cenovnik se primenjuje od: 11.12.2018 godine)

POZIV
FPC