☏ 🕑 9-19 h.

🛴 Redovan servis Klime od 2.500 din. - Veliki servis klima uređaja sa čišćenjem turbine - dubinsko pranje...

Klima Servis

SERVIS KLIMA UREĐAJA BEOGRAD

Toplotne pumpe

Rashladni uređaji svoj rad zasnivaju na prirodnoj osobini gasa, ta osobina je da se gas greje kada se sabija (prelazi iz gasnog u tečno agregatno stanje), a hladi kada se širi (prelazi iz tečnog u gasno agregatno stanje).
Rashladni uređaji su projektovani i proizvedeni da garantuju maksimalan kvalitet u hlađenju različitih vrsta proizvoda u režimu rada od +10 do -30ºC, za različite temperaturne režime, a prema zahtevima tehnologije hlađenja proizvoda. Pored standardnih rashladnih sistema ovih proizvodimo i rashladne sisteme specijalne namene.

Opširnije...

Toplotne pumpe su uređaji koji se već duži niz godina u razvijenim državama koriste kao osnovno i obavezno sredstvo za grejanje s obzirom na njen koeficijent korisnog dejstva ili C.O.P-a. Korisno dejstvo ili C.O.P. toplotne pumpe predstavlja odnos uložene električne i dobijene toplotne energije. Toplotne pumpe nam nude mogućnost uštede energije gde se na primer, za uloženi 1 kW električne energije dobije od 3 kW do 6 kW toplotne energije.

            Koeficijent ili odnos uložene i dobijene energije toplotne pumpe direktno zavisi od kvaliteta ugrađenih komponenti i od vrste sistema grejanja na koji se uređaj spaja. Na nisko-temperaturnim sistemima grejanja (podno i zidno) gde je dovoljna temperatura vode od 32°C do 38°C, toplotne pumpe mogu postići odnos uložene i dobijene energije čak i do nekih 1 : 6. Za visoko-temperaturne sisteme kao što su radijatori gde se voda greje i do 55°C - 60°C taj učinak nešto niži i kreće se oko 1 : 3.

U zavisnosti od vrste izvora toplote iz prirode koja se koristi za predaju "hladne" energije toplotne pumpe se dele na: 

  • Voda - Voda
  • Vazduh - Voda
  • Zemlja - Voda

Kod svih vrsta navedenih toplotnih pumpi topla energija se predaje pločastim izmenjivačem toplote grejnog sistema.

Voda - voda sistem koristi pločasti izmenjivač toplote da preda hladnu energiju bunarskoj vodi (slika 2). Centrifugalna pumpa iz bunara vuče vodu i gura kroz izmenjivač gde se hladna energija freona  predaje bunarskoj vodi bez promene njenog hemijskog sastava i vraća u povratni bunar nazad u zemlju. Prednost ovog sistema jeste to što je nezavisno od spoljne temperature kapacitet pumpe kao i koeficijent korisnog dejstva ili  C.O.P. stalan. Izvedba ovakvog sistema zahteva bušenje dva bunara.

Opširnije...

FAN - COIL Toplotne pumpe

Princip rada toplotne pumpe se zasniva na promeni agregatnog stanja rashladnog fluida to jest freona i predaji energije dobijene tim postupkom sistemu grejanja i bunarskoj vodi (TP voda - voda). Glavne komponente od koji se sastoji toplotna pumpa potrebne za dobijanje potpunog ciklusa promene agregatnog stanja freona su:

●      Kompresor

●      Izmenjivač / Kondenzator

●      Izmenjivač / Isparivač

●      Termoekspanzioni ventil

toplotna pumpa - osnovne komponente

 

 

Opširnije...
Copyright © 2023 Servis klima uredjaja Beograd. Sva prava zadržana. SiteBuild CANADA
Klima servis Beograd