☏ 011/4051-555; 064/233-55-23 🕑 09-17h.

🛴 AKCIJA do 31 maja. Redovan godišnji servis klima uređaja po ceni od 2.000 din. sa dopunom freona...

 

 

 

 

.

U zavisnosti od vrste izvora toplote iz prirode koja se koristi za predaju "hladne" energije toplotne pumpe se dele na: 

  • Voda - Voda
  • Vazduh - Voda
  • Zemlja - Voda

Kod svih vrsta navedenih toplotnih pumpi topla energija se predaje pločastim izmenjivačem toplote grejnog sistema.

Voda - voda sistem koristi pločasti izmenjivač toplote da preda hladnu energiju bunarskoj vodi (slika 2). Centrifugalna pumpa iz bunara vuče vodu i gura kroz izmenjivač gde se hladna energija freona  predaje bunarskoj vodi bez promene njenog hemijskog sastava i vraća u povratni bunar nazad u zemlju. Prednost ovog sistema jeste to što je nezavisno od spoljne temperature kapacitet pumpe kao i koeficijent korisnog dejstva ili  C.O.P. stalan. Izvedba ovakvog sistema zahteva bušenje dva bunara.

Vazduh - voda je sistem koji hladnu energiju predaje vazduhu (slika 3). Ima spoljašnju jedinicu sa isparivačem i ventilatorom koji izduvava hladnu energiju u atmosferu. Najlakše je napraviti uporedbu sa spoljnom jedinicom komercijalnih split klima uređaja. Nedostatak ovog sistema toplotnih pumpi jeste što usled niskih spoljašnjih temperatura dobijamo dosta niže tačke isparenja freona u odnosu na sistem (voda - voda), što direktno utiče na kapacitet i koeficijent korisnog dejstva ili C.O.P.  toplotne pumpe. Ovaj sistem je nejjeftiniji jer nema dodatnih troškova da bi se dobili uslovi za rad uređaja (bušenje bunara, zemljanih radova).

 

Zemlja - Voda je sistem u kojem se isto kao i kod (Voda - Voda) sistema koristi pločasti izmenjivač toplote koji hladnu energiju freona predaje najčešće glikolu koji uz pomoć cirkulacione pumpe kruži u zatvorenom sistemu cevi. Te cevi su najčešće zakopane na dubini od 1m (slika 4) na dosta većoj površini od samog objekta koji se greje ili sistem sondi (slika 1) gde se cevi uranjaju u bušotine duboke i do 100m nakon čega se prostor između bušotine i cevi popunjava termo provodnim materijalom. U oba slučaja hladna energija se predaje zemlji. Ovakva izvedba je najskuplja zbog samih zemljanih radova i velike količine cevi koje se postavljaju u zemlju. Takođe može doći do opadanja kapaciteta toplotne pumpe usled rashlađivanja zemlje oko cevi u toku grejne sezone.

Izvori toplote.

  1. Zemlja - Sonda
  2. Voda - Bunar
  3. Vazduh
  4. Zemlja - Kolektor

 

Copyright © 2020 KlimaCool . Sva prava zadržana. SiteBuild CANADA
Klima servis Beograd
064/233 55 23