☏ 011/4051-555; 064/233-55-23 🕑 09-17h.

🛴 AKCIJA do 31 maja. Redovan godišnji servis klima uređaja po ceni od 2.000 din. sa dopunom freona...

 

 

 

 

.

FAN - COIL Toplotne pumpe

Princip rada toplotne pumpe se zasniva na promeni agregatnog stanja rashladnog fluida to jest freona i predaji energije dobijene tim postupkom sistemu grejanja i bunarskoj vodi (TP voda - voda). Glavne komponente od koji se sastoji toplotna pumpa potrebne za dobijanje potpunog ciklusa promene agregatnog stanja freona su:

●      Kompresor

●      Izmenjivač / Kondenzator

●      Izmenjivač / Isparivač

●      Termoekspanzioni ventil

toplotna pumpa - osnovne komponente

 

 

        Na slici se vidi osnovni prikaz komponenti toplotne pumpe. U hermetički zatvorenom sistemu kompresor sabija iz gasovitog stanja u tečno freon pri čemu mu raste pritisak i temperatura. Topla energija dobijena tim postupkom se u izmenjivaču / kondenzatoru predaje sistemu centralnog grejanja (vodi), a zatim u termo ekspanzionom ventilu dolazi do pada pritiska freona pri čemu dolazi do isparavanja to jest prelaska freona iz tečnog stanja u gasovito. Prilikom isparavanja freona dolazi do oslobađanje hladne energije koja se u izmenjivaču / isparivaču dalje predaje bunarskoj vodi nakon čega proces sabijanja freona u kompresoru kreće ispočetka. Ceo ciklus se ponavlja u krug za svo vreme rada uređaja.

                                       

 

Na slici se vide termoekspanzioni ventil (levo) i scroll kompresor (desno).

S obzirom da je osnovni uslov pravilnog rada toplotne pumpe voda - voda bezprekidna predaja tople energije (sistemu grejanja) i hladne energije (bunaru) u izmenjivačima, najvažnije je da imamo pravilnu cirkulaciju vode kroz izmenjivače. Ukoliko bi kroz izmenjivače teklo previše ili nedovoljno vode od izračunate projektom, može doći do opadanja koeficijenta korisnog dejstva C.O.P-a ili čak u nekim slučajevima i do totalnog oštećenja svih glavnih komponenti toplotne pumpe. U slučaju neadekvatne zaštite izmenjivača od smrzavanja usled slabog protoka bunarske vode može doći do pucanja izmenjivača i mešanja freonskog i vodenog sistema i pomenute havarije u kojoj strada i kompresor.

Pločasti izmenjivači toplote.

 

Toplotne pumpe osim što se koriste u svrhe grejanja mogu da se koriste i za hlađenje objekata. Princip je potpuno isti sa tom razlikom da se tada ugrađuje četverokraki elektromagnetni ventil za promenu smera freona kroz izmenjivače. Time dobijamo da toplu energiju koju smo do sada koristili za grejanje vode u sistemu centralnog grejanja predajemo bunarskoj vodi a hladnu energiju predajemo sistemu vode podnog ili zidnog grejanja. Postoje neka ograničenja na koje trebamo obratiti pažnju prilikom hlađenja na taj način a to je da se voda u sistemu nesme ohladiti ispod 17°C jer tada dolazi do kondenzovanja vode iz vazduha na podovima i zidovima. Na ovaj način hlađenja se može dobiti prijatna atmosfera u prostoru koji se hladi ali za potpun ugođaj treba koristiti klima uređaje. U te svrhe se najčešće koriste i Fan Coil uređaji koji imaju posebno za to dizajnirane kanale i posude za skupljanje kondenzovane vode koja se odvodi van objekta kao kod komercijalnih split klima uređaja.

 Pogledajte vrste Toplotnih pumpi

Za sva ostala dodatna pitanja koja vas interesuju stojimo vam na raspolaganju.

Copyright © 2020 KlimaCool . Sva prava zadržana. SiteBuild CANADA
Klima servis Beograd
064/233 55 23