•    011/4051.555
  •   064/55.77.665

 

.➥Radno vreme: 09 - 16 h.

 

 

_

O B A V E Š T E Nj E

Klimafrigo neće raditi od 20.11 - 11.12.2017 godine zbog preselenja i adaptacije novog objekta.

POZIV
FPC