Klima Frigo

Servis Klima i rashladnih uređaja Beograd

 

  •    011/4051.555
  •   064/55.77.665

 

O B A V E Š T E Nj E

Klimafrigo neće raditi od 20.11 - 11.12.2017 godine zbog preselenja i adaptacije novog objekta.

POZIV
FPC