☏ 🕑 9-16 h.

🛴 Redovan servis Klime od 2.500 din. - Veliki servis klima uređaja sa čišćenjem turbine - dubinsko pranje po ceni od 8.600 din.

Klima Servis

SERVISIRANJE KLIMA UREĐAJA

Redovan servis Klima uređaja od 2.500 din

Detaljnije»

e-Zakazivanje servisa klima uređaja


Klima servis

Cenovnik proizvoda i usluga

1.Redovan Servis klima uređaja 9 i 12.000 btu…….. 2.500 din.

  - kompletno punjenje klime.......5.500 din.

2.Redovan Servis klima uređaja 18.000 btu…….. 3.000 din.

   - kompletno punjenje klime.......7.500 din.

3.Redovan Servis klima uređaja 24.000 btu…….. 4.000 din.

   - kompletno punjenje klime.......8.500 din.

3a. Veliki servis klima uređaja - dubinsko pranje

  • za klimu kapaciteta do 12.000 btu.....6.000 din.
  • za klimu kapaciteta do 18.000 btu.....8.600 din.
  • za klimu kapaciteta do 24.000 btu.....10.600 din.

4.Redovan Servis kasetnog/plafonskog klima uređaja 12-24 bez dopune freona……. 4.800 - 6.900 din.

5.Redovan Servis kanalnog klima uređaja 36000 btu bez dopune freona (spoljna jedinica)……. 9.600 din.

6.Redovan Servis kanalnog klima uređaja 36000 btu (unutrašnja jedinica)……. 8.600 din.

7.Redovan Servis klima uređaja Multi split - cena po unutrašnjoj jedinici……. od 3.500 din.

8.Redovan Servis Artcool klima uređaja 12/btu ……. 3.500 din.

9.Redovan Servis Artcool klima uređaja 18 i 24/btu ……. 6.600 din.

10.Čišćenje turbine unutrašnje jedinice klima uređaja od 4.000 din.

11.Rashladna tečnost - Freon po kilogramu (R22, R410a) ……. 5.500 din.

12.Rashladna tečnost - Freon po kilogramu  (R407c) ……. 8.500 din.

12a.Rashladna tečnost - Freon po kilogramu  (R32) ……. 8.500 din.

13.Usluga kompletnog punjenja sistema freonom ……. detaljnije»»

14.Vakuumiranje sistema klima uređaja 9, 12, 18 i 24000 btu ……. od 4.000 - 9.600 din.

15.Startni kondenzator kompresora za klimu 9, 12, 18 i 24000 btu ……. od 12.600 - 14.800 din.

16.Usluga zamene kondenzatora (startera motora) za klimu 9, 12, 18 i 24000 btu ……. 4.600 do 8.800 din.

17.Usluga zamene IGL ventila ……. od 3.800 - 4.800 din.

18.IGL ventil ……. od 3.800 - 4.600 din.

19.Usluga zamene elise ventilatora na spoljnoj jedinici ……. od 4.800 - 8.900 din.

20.Usluga osnovne *defektaže na terenu za klimu 12 ……. od 5.000 din.

21.Usluga osnovne *defektaže na terenu za klimu 18 – 24 ……. od 6.800 din.

22.Usluga zamene izolacije bakarne instalacije do 3 metra …….  od 3.500 - 5.500 din.

23.Popravka elektronike neinverter klima uređaja 12-24 btu ……. od 18.500 din.

24.Popravka elektronike inverter klima uređaja ……. od 24.800 din.

25.Defektaža elektronike u servisu (bez popravke) za split klima uređaje ……. od 12.600 - 36.000 din.

26.Skidanje i odnošenje elektronike (po jednoj ploči) u servis na defektažu ze klime 12 btu ……. od 3.600 - 14.000 din.

26a.Skidanje i odnošenje elektronike (po jednoj ploči) u servis na defektažu ze klime 18 btu ……. od 8.600 - 12.800 din.

26b.Skidanje i odnošenje elektronike (po jednoj ploči) u servis na defektažu ze klime 24 btu ……. od 12.600 - 19.800 din.

26c.Ponovna montaža elektronike nakon defektaže ili popravke ze klime 12-24 btu …….  8.800 din.

27.Usluga zamene 4-tvorosmernog (četvorokrakog) ventila ……. od 10.500 din.

28.Veliki servis klima uređaja (skidanje/demontaža i odnošenje unutrašnje jedinice uređaja u servis) za klime 12-24 btu……. od 9.600 - 14.000 din. (po izvršenom velikom servisu naplaćuje se i montaža klima uređaja po redovnom cenovniku)

29.Izlazak na teren na teritoriji grada Beograda (do 10 km od centra) ……. 2.500 din. *Naplaćuje se samo u slučaju ako odustanete od naših usluga

30.Izlazak na teren na teritoriji grada Beograda (10 - 20 km od centra) ……. 3.500 din. *Naplaćuje se samo u slučaju ako odustanete od naših usluga

31.Izlazak na teren na teritoriji/periferiji grada Beograda (20 - 40 km od centra) ……. 4.500 din.*Naplaćuje se dodatno, uz pružene usluge

31a.Izlazak na teren na teritoriji/periferiji grada Beograda (40 - 60 km od centra) ……. 8.500 din.*Naplaćuje se dodatno, uz pružene usluge

32.Radovi na visini sa upotrebom dizalice ili velikih merdevina ……. 18.500 din. *Preko 3 metra od poda

33.Ispitivanje curenja freonske instalacije azotom/bojom i UV lampom za klime 12,18 i 24 ……. od 8.800 - 24.600 din.

34.Redovan servis pokretnog (pingvin) klima uređaja sa punjenjem gasa 9 i 12.000 btu …….  14.800 din.

35.Rešavanje curenja kondenzata na unutrašnjoj jedinici za klime 9 i 12.000 btu …….  8.800 - 12.800 din.

 Cenovnik usluga ugradnje klima uređaja

Napomena: Defektaža podrazumeva utvrđivanje kvara / dijagnostiku, ne podrazumeva popravku uređaja ili njegovih delova.


Punjenje | Dopuna Klima uređaja Freonom

Punjenje Klima uređaja vršimo isključivo visokokvalitetnim originalnim fluidima (freonima) od licenciranih proizvođača. Kineske i no-name freone ne koristimo, obzirom da su i do nekoliko puta jeftiniji, sadrže veliki procenat vlage i veoma brzo, trajno oštećuju kompresor uređaja.

Cena punjenja kompletnog sistema klima uređaja (orientaciono), cena može varirati u zavisnosti od količine freona

Detaljnije o punjenju klima uređaja»

Primenjuju se gore navedene cene ukoliko drugačije nije ugovoreno posebnim dokumentom.

*Cene su podložne izmenama bez prethodne najave. Poslednja izmena: 16.09.2022 god.

Copyright © 2023 Beograd - Servisiranje i popravka klima uređaja. Sva prava zadržana. SiteBuild CANADA
Klima servis Beograd